BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Witamy na stronie...


  Wersja z dnia: 01.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 10.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: STRONA ARCHIWALNA PROWADZONA DO 31.08.2020 ROKU Aktualna strona BIP pod dotychczasowym adresem: bip.mikolajkipomorskie.pl

  Wersja z dnia: 10.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem staniu epidemii (Dz.U z 2020 r, poz. 1066,1161,1182,1292), Zarządzeniem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie Nr 51/2020, wprowadza się od dnia 10 sierpnia 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich

  Wersja z dnia: 03.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem staniu epidemii (Dz.U z 2020 r, poz. 1066,1161,1182,1292), Zarządzeniem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie Nr 51/2020, wprowadza się od dnia 10 lipca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich   WIZYTY W URZĘDZIE Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona będzie na parterze budynku urzędu Wizyty klientów w urzędzie odbywać się będą po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia Zaleca się kontakt droga elektroniczną oraz telefoniczną Wnioski w formie papierowej należy składać do skrzynki podawczej usytuowanej w przedsionku urzędu   KONTAKT DO URZEDU GMINY W MIKOŁAJKACH POMORSKICH: SEKRETARIAT  55 640 43 57, e –mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

  Wersja z dnia: 05.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana numerów

  Wersja z dnia: 02.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie nieaktualnej informacji

  Wersja z dnia: 25.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: W związku z nieprzewidzianą sytuacją związaną z COVID-19 W dniach 03-04.06.2020 roku Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich Jest całkowicie zamknięty dla interesantów. Wszelkie sprawy związane z działalnością Urzędu będzie można załatwiać telefonicznie lub e-mailowo od dnia 05.06.2020 roku.

  Wersja z dnia: 25.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Od 25 maja 2020 r. przywrócona zostaje możliwość bezpośredniej obsługi interesantów przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko pracy. Należy bezwzględnie  przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, a także zachować dystans społeczny. Wchodząc do urzędu prosimy także o zdezynfekowanie rąk !

  Wersja z dnia: 16.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany w przyjmowaniu interesantów od 25 maja 2020 roku

  Wersja z dnia: 12.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie Nr 21/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników urzędu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania  Urząd dla petentów będzie nieczynny! Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, droga pocztową lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. W sprawach pilnych oraz dotyczących wydawania aktów zgonów, aktów urodzenia i dowodów osobistych osoby będą przyjmowane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zarządzenie Wójta Numer 21/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS -COV-2

  Wersja z dnia: 27.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie strony

  Wersja z dnia: 29.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: WERSJA BIP DO 31.12.2017 ROKU

  Wersja z dnia: 29.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 31.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 68/2018 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich Zmiana godzin pracy: 7 - 15

  Wersja z dnia: 23.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

  Wersja z dnia: 12.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 12.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Link i formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 12.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 09.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie

  Wersja z dnia: 09.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: CSS

  Wersja z dnia: 08.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJE SPRZED 01.01.2018 ROKU ZAMIESZCZONE W BIP ZNAJDUJĄ SIĘ NA STARSZEJ WERSJI STRONY POD PONIŻSZYM ADRESEM: WWW.BIP.MIKOLAJKIPOMORSKIE.PL

  Wersja z dnia: 03.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: CSS

  Wersja z dnia: 03.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 22.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: CSS

  Wersja z dnia: 22.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: CSS

  Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie

  Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich