BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Rok 2019


  Wersja z dnia: 02.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: poprawiono rozmiar czcionki

  Wersja z dnia: 25.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: oferta Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza na 10 dniowe zimowisko w Białym Dunajcu

  Wersja z dnia: 25.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 22.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: (24.10.2019): OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  POMORSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. PODAJE DO PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

  Wersja z dnia: 03.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: (22.10.2019): Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (16.10.2019): Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (16.10.2019): Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (16.10.2019): Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (11.10.2019): Obwieszczenie o licytacji nieruchomości (11.10.2019): Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

  Wersja z dnia: 01.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: (30.09.2019) : Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

  Wersja z dnia: 01.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 01.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 05.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: (01.10.2019): Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi „Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

  Wersja z dnia: 05.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: zmiana rozmiar czcionki

  Wersja z dnia: 04.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku

  Wersja z dnia: 04.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: OSTRZEŻENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku

  Wersja z dnia: 28.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wirus afrykańskiego pomoru świń

  Wersja z dnia: 19.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: (16.08.2019): Wirus afrykańskiego pomoru świń (14.08.2019): Wirus afrykańskiego pomoru świń

  Wersja z dnia: 15.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: (10.07.2019): Wirus afrykańskiego pomoru świń

  Wersja z dnia: 13.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: (19.06.2019): Obwieszczenie Komisji Okręgowej Okręg Wyborczy nr 62 w Mikołajki Pomorskie z dnai 19.06.2019 o ukonstytuowaniu się komisji okręgowej przeprowadzającej  wybory  do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

  Wersja z dnia: 13.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 39/2019  z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

  Wersja z dnia: 13.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 13.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 11.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 38/2019  z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

  Wersja z dnia: 11.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 30.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: (11.06.2019): WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 30.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: (27.05.2019): KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

  Wersja z dnia: 20.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: (27.05.2019): KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (27.05.2019): KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

  Wersja z dnia: 15.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: (20.05.2019): INFORMACJA W sprawie trybu zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDU NAJWYŻSZEGO

  Wersja z dnia: 15.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.

  Wersja z dnia: 26.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

  Wersja z dnia: 05.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich