BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Budżet na rok 2019


  Wersja z dnia: 18.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa linków

  Wersja z dnia: 18.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Błędny rok budżetowy

  Wersja z dnia: 18.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 17.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 80/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie Zarządzenie Wójta Numer 81/2019  z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020

  Wersja z dnia: 02.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 021/g246/D/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o: prawidłowości   planowanej    kwoty     długu Gminy  Mikołajki  Pomorskie      na    lata: 2019 – 2026 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań i możliwości sfinansowania planowanego  deficytu określonego  w uchwale budżetowej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie na 2019 rok.

  Wersja z dnia: 04.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: UCHWAŁA RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NR IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019. UCHWAŁA RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NR IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019 -2026

  Wersja z dnia: 04.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 15.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 276/g246/P/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2018 r. w  sprawie opinii  o  projekcie  uchwały  budżetowej  Rady  Gminy  Mikołajki Pomorskie na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Uchwała Nr 275/g246/F/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie  opinii   o   projekcie   uchwały   Rady   Gminy   Mikołajki   Pomorskie  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata: 2019 – 2026

  Wersja z dnia: 15.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich